domingo, 29 de marzo de 2015

Posada en comú de la lectura de llibre "Mal d'Escola"

Bon dia comunitat, el passat 25 de març realitzarem a classe la proba de lectura del llibre "Mal d'Escola" de Daniel Pennac, en la que l'objectiu era comprovar qui havia llegit o no el llibre. Tot seguit, Victor ens va plantegar una posada en comú de la lectura d'aquest, que es tracta de posar de manifest que ens ha suposat llegir, a través de la elecció d'un passatge/es del llibre el/els qual/s tenim que explicar i representar. Doncs be, Jose Zaragozá i jo anem a representar el joc de la "creilla calenta" en el que volem plasmar (com ho fa Pennac en el seu llibre) el que ocorre generalment en els anomenats "zoquetes" i els docents a l'escola: el traspàs de la responsabilitat per part dels docents d'aquest conjunt d'alumnes, en compte de dedicar més temps a aquests i aplicar diferents estratègies com fa Pennac en la seua època de professor. La representació consistirà en la elecció de quatre o cinc voluntaris, els quals després de que nosaltres llegim passatges del llibre que plasmen aquesta idea (per exemple ¿el certificat d'estudis, Pennacchioni? ¡No l'obindrà mai! ¿M'escolta vosté? ¡Mai!) tindrán que plenar la "creilla calenta" (un globus amb un bombí) i passar-la a un altre voluntari, així fins que rebente. L'explosió del globus representa el fracàs escolar del alumne, el qual no aconsegueix eixir d'eixe estat de "zoqueteria" ja que els docents no li han donat els mitjans necessaris.


No hay comentarios:

Publicar un comentario